Λιθοθεραπεία – Ολιγοστοιχεία

Η λίθοθεραπεία είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί για θεραπευτικό σκοπό, τα μέταλλα και τους βράχους τους οποίους αποσπά από το φυσικό τους περιβάλλον. Το υλικό αυτό αραιώνεται διαλυόμενο σε ελάχιστες δόσεις, σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους.Η λιθοθεραπευτική μέθοδος ξεχειλισμένη από την ιστορική χρησιμοποίηση των βράχων στην θεραπευτική, περνά σήμερα στην κλασική χρήση της ολιγομεταλλοθεραπείας (ολιγοστοιχεία).

Οι βράχοι και τα μέταλλα τα λιθοθεραπευτικά, παρουσιάζονται σε πολύ χαμηλές διαλύσεις της τάξεως μέχρι και του 0,1 μg, αφού πρώτα έχει προηγηθεί διαδοχική λειοτρίβηση (trituration.)

Οι λόγοι που οδηγούν και στην λιθοθεραπεία, ξεκινούν, κυρίως, από το γεγονός ότι, γεοπαθολογικές μελέτες δείχνουν ότι αρκετές παθήσεις παρουσιάζουν συχνότητες ανάλογα με την γεωλογική σύνθεση της περιοχής στην οποία ζουν οι ασθενείς.
Όπως π.χ. σε περιοχές με έδαφος γρανιτικό, όπως στην Βρετάνη, ο αριθμός των καρκίνων είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου. Μικρότερος δε από τον μέσο όρο σε περιοχές με έδαφος δολομίτου.

Η παραδοσιακή κινεζική βελονοθεραπεία υπολογίζει αυτή την γέωπαθολογία. Πολύ δε περισσότερο η επίσημη ιατρική. Μέσα στην σημερινή πραγματικότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων, γεννάται μία απλή ερώτηση: γιατί να επιλέγομε ολικούς βράχους στην θέση των δυναμένων να απομονωθούν και να καθαρισθούν μετάλλων και μεταλλοειδών; Γιατί να μην χρησιμοποιούμε τα μεταλλικά άλατα χημικώς καθαρά, όπως πχ τα άλατα Schuessler;

Η απάντηση είναι ότι ο σημερινός επιστήμων δεν ζητά αυτά τα μέταλλα, αυτά τα μεταλλοειδή, αυτά τα μεταλλικά άλατα, απομεμονωμένα, αλλά να αποτελούν μέρος του γεωλογικού των “τότουμ”, του γεωλογικού των συνόλου. Ο σημερινός επιστήμων τα ζητά στην φυσική τους ολότητα, όπως συμβαίνει με την ολότητα του οργάνου ή των ιστών του ζώου στην οργανοθεραπεία ή με αυτή του φυτού που αναγράφεται στην φυτοθεραπεία.

Έτσι, λοιπόν, οι επιστήμονες οδηγήθηκαν στο γεγονός (το οποίον ήλεγξαν και τεκμηρίωσαν) ότι ένα “τότουμ” μεταλλικό δρα ταχύτερα και εις βάθος, απ’ ότι ένα απομονωμένο άλας.
Το μεγαλύτερο μέρος των μετάλλων που χαρακτηρίζουν τα λιθοθεραπευτικά φάρμακα, περιλαμβάνονται εκεί μέσα στον αρχέγονο βράχο τους για να συμπληρώσουν το θεραπευτικό τους πλάνο, βάσει του γεωλογικού τοιούτου.Δέχεται κατόπιν ραντεβού σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Τρίκαλα

PSD to WordPress by PSD Loft