Ομάδες ενηλίκων

«Για πρώτη φορά  πραγματοποιούνται ομάδες αυτοβελτίωσης, αυτοθεραπείας και αυτογνωσίας βασισμένες στην τεχνική της Ομοιοθεραπευτικής.

Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν ενήλικες σε ανάλογα  τμήματα που σκοπό έχουν τη θεραπεία, την προσωπική ανάπτυξη, την βελτίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, την αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς, την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, την αντιμετώπιση φόβων, ανασφαλειών, ψυχικών τραυμάτων κ.α

Στις ομάδες αυτές γίνεται επεξεργασία και αντιμετώπιση των  βασικών ιδεών που μπορεί να φαντασιώνεται ο καθένας μας και  μας οδηγούν μακριά από την ισορροπία και αυτοπραγμάτωσή μας. Ιδέες όπως οικονομική ασφάλεια, ανάγκη για εκτίμηση, προβολή, εξάρτηση, αυτονομία, καταπίεση, τελειότητα, αγάπη κ.α. που είναι τόσο έντονα ώστε να μας οδηγούν σταδιακά σε δυσβάσταχτο άγχος, φοβίες, ανασφάλειες και ψυχοσωματικές διαταραχές.

Οι ομάδες αυτές δεν αφορούν μόνο άτομα που αναγνωρίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από τα τρία επίπεδα ( σωματικό — νοητικό — συναισθηματικό) αλλά αφορούν όλους όσους θέλουμε να έχουμε αρμονία και υγεία, σε όλα μας τα επίπεδα και όλους όσους θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να αποκτήσουμε ισορροπία, πραγματική ελευθερία και γνώση των ποιοτήτων της ύπαρξής μας!

Θεραπείες όπως κβαντική βιοανάδραση, ομαδική ομοιοπαθητική, μουσικοθεραπεία, θεραπευτικό τραγούδι,  ψυχοθεραπεία, σιάτσου, κινησιοθεραπεία, συστημική αναπαράσταση – ψυχόδραμα, ψυχοϊχνογράφημα, και αρωματοθεραπεία είναι κάποιες από τις τεχνικές που μας ξεμπλοκάρουν, μας χαλαρώνουν και μας κινητοποιούν.

Σεμινάρια σε επίπεδο αυτοθεραπείας γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορούν τα μέλη μας να χειρίζονται και την τεχνική της αυτοθεραπείας με φυσικές και ήπιες θεραπευτικές μεθόδους από έμπειρους θεραπευτές.»Δέχεται κατόπιν ραντεβού σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Τρίκαλα

PSD to WordPress by PSD Loft